Preda viermii

Bike Team Kralupy

Hunter În conferinţa generală din luna aprilie a anuluivârstnicul Howard W. Hunter, pe atunci membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a fost unul dintre ultimii vorbitori într-una dintre sesiuni. El pregătise o cuvântare, dar nu a mai fost timp suficient în cadrul sesiunii preda viermii a o rosti. Dar, acordaţi-mi un moment pentru a menţiona o mică întâmplare care m-a impresionat când eram băiat. Aceasta mi-a venit în minte în momentul în care s-a menţionat că, în această după-amiază, este alături de noi un grup mare de oameni dedicaţi care predă tinerilor noştri.

Se întâmpla în zorii unei preda viermii de vară. Stăteam lângă fereastră. Perdelele îmi obstrucţionau vederea a două mici creaturi care se aflau afară, pe peluză.

Una era o pasăre mare şi cealaltă o pasăre preda viermii, care, în mod evident, tocmai ieşise din cuib. Am văzut pasărea cea mare sărind pe peluză, apoi lovind cu picioarele şi ridicând capul. Ea a tras un vierme gras din pământ şi a venit ţopăind înapoi. Pasărea mică şi-a deschis larg ciocul, dar pasărea mare a înghiţit viermele. Apoi, am văzut pasărea mare zburând spre un copac. Ea a ciocănit un timp copacul şi s-a întors cu un cărăbuş mare în gură.

Pasărea mică şi-a deschis larg ciocul, dar pasărea mare a înghiţit cărăbuşul. Aceasta a preda viermii într-un mod gălăgios. Pasărea mare a zburat şi n-am mai văzut-o, dar m-am uitat la pasărea cea mică. După hpv 16 positivo es cancer timp, pasărea mică a sărit pe peluză, a lovit cu picioarele ei şi-a ridicat capul şi a scos un vierme gras din pământ.

Hunter a subliniat, în mod frecvent, importanţa unei bune predări în Biserică.

Cum sa ne ferim de viermisori?

El a prezentat principii — precum importanţa predării prin exemplu, ilustrat de povestea păsărilor — care îi puteau ajuta pe învăţători să devină mai eficienţi în binecuvântarea vieţilor celor cărora le predau. Deseori, el le-a vorbit învăţătorilor care predau copiilor şi tinerilor, ajutându-i să înţeleagă responsabilitatea lor sacră faţă de generaţia care se ridică.

Mă întreb ce fel de roade va da munca dumneavoastră. Vor fi unele dintre ele distruse, deoarece nu aţi arat sau nu aţi cultivat pământul care v-a preda viermii încredinţat pentru a-l îngriji; sau va fi cultivat tot pământul, astfel încât să producă numai roade bune?

În cadrul episcopiilor şi ţăruşilor din care faceţi parte… există mulţi copii ai Tatălui nostru. Ca şi dumneavoastră, ei sunt aleşi în ochii Săi; dar, spre deosebire preda viermii dumneavoastră, mulţi sunt neexperimentaţi şi mulţi sunt noi în Evanghelie.

Responsabilitatea dumneavoastră faţă de ei este cu adevărat mare. Vieţile lor pot fi influenţate, supuse cu uşurinţă, modelate preda viermii uşurinţă, îndrumate cu uşurinţă, dacă puteţi să le câştigaţi încrederea şi inimile. Sunteţi «păstorul» lor.

Trebuie să-i îndrumaţi spre «păşuni verzi» Ce provocare, ce sarcină plăcută, ce responsabilitate sacră aveţi acum… Cât de profunzi, cât de implicaţi, cât de binevoitori, cât de sensibili, cât de puri în inimă, cât de înzestraţi cu dragoste altruistă, la fel ca cea pe care a avut-o Domnul nostru, cât de umili, cât de evlavioşi trebuie să fiţi când vă asumaţi din nou munca dumneavoastră de a paşte mieluşeii, precum vă spune Domnul să o faceţi!

Faptul de a preda copiilor la Biserică îi ajută pe părinţi în predarea pe care aceştia o vor face acasă. Învăţături ale lui Howard W. Hunter 1 Ajutaţi-i pe alţii să-şi dezvolte încrederea în scripturi. Vă încurajez cu tărie să folosiţi scripturile atunci când predaţi şi să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a ajuta cursanţii să le folosească şi să se familiarizeze cu ele.

Doresc ca preda viermii noştri să aibă încredere în scripturi şi doresc ca dumneavoastră să interpretaţi această expresie în două feluri. Mai întâi, dorim ca respectivii cursanţi să aibă încredere în tăria şi adevărurile scripturilor, încredere că Tatăl lor Ceresc le vorbeşte cu adevărat prin intermediul scripturilor, şi să aibă încredere că se pot îndrepta către scripturi pentru a găsi răspunsuri la problemele şi rugăciunile lor.

Acesta este un fel de încredere pe care aş preda viermii să îl transmiteţi cursanţilor dumneavoastră şi puteţi să-l transmiteţi dacă le arătaţi zilnic, oră de oră, că aveţi încredere în scripturi chiar în acest mod. Arătaţi-le că dumneavoastră înşivă sunteţi încrezători în faptul că scripturile deţin răspunsurile la multe — cu adevărat la cele mai multe — dintre problemele vieţii.

Astfel, când predaţi, predaţi din scripturi. Sperăm că niciunul dintre cursanţii dumneavoastră nu va pleca din clasa dumneavoastră înspăimântat, stânjenit sau ruşinat că nu poate găsi ajutorul de care are nevoie pentru că nu cunoaşte scripturile suficient de bine pentru a găsi preda viermii corespunzătoare. Ajutaţi pe aceşti tineri să dobândească suficientă experienţă în ceea ce priveşte Biblia, Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Perla de Mare Preţ, pentru ca ei să aibă ambele tipuri de încredere pe care tocmai le-am menţionat.

M-am gândit adesea că tinerii noştri din Biserică ar fi, în mare măsură, asemănători altor tineri din afara Bisericii dacă ei nu îşi însuşesc anumite metode de cunoaştere şi folosire cu îndemânare a lucrărilor canonice.

  • Cancer patient aggressive
  • Ei numesc viermi Ticuri nervoase și viermi
  • Dieta platyhelminthes

Cu toţii vă amintiţi cuvintele pe care profetul Joseph le-a scris în perioada în care a fost închis în închisoarea Liberty. Ca [învăţători] în Biserică, avem marea responsabilitate de a ne asigura ca membrii noştri, tinerii noştri, să nu ajungă în acea categorie nefericită a celor care sunt orbiţi, tinere fete şi tineri băieţi buni, de calitate, demni, care sunt împiedicaţi să găsească adevărul din scripturi pentru că nu ştiu unde să găsească acele adevăruri şi pentru că nu au încredere să-şi folosească lucrările canonice.

Pregătiţi-vă şi trăiţi astfel încât să aveţi Spiritul Domnului când predaţi. Există atât de multe lucruri în lumea noastră care preda viermii sentimentul Spiritului şi atât de multe lucruri care ne pot împiedica să avem Spiritul cu noi.

lupta împotriva viermilor la oameni

Trebuie să facem tot ce putem pentru preda viermii tineri care sunt expuşi în mod constant deşertăciunii lumeşti din jurul lor. Eu înţeleg că acest verset înseamnă nu numai că noi nu trebuie să predăm fără a avea Spiritul, ci, de asemenea, că noi chiar nu putem preda fără El.

preda viermii squamous papilloma adalah

Procesul de învăţare a lucrurilor spirituale pur şi simplu nu poate avea loc fără prezenţa educativă şi de confirmare a Spiritului Domnului. În mod sigur, Spiritul Domnului poate produce sentimente puternice, inclusiv lacrimi, însă acea manifestare exterioară nu trebuie să fie confundată cu prezenţa Spiritului Însuşi.

M-am uitat la mulţi dintre fraţii mei de-a lungul anilor şi am împărtăşit împreună experienţe spirituale rare şi de nedescris. Acele experienţe au fost toate diferite, fiecare specială în felul ei, şi asemenea momente sacre pot fi însoţite sau nu de lacrimi. Foarte des sunt, dar, preda viermii, ele sunt însoţite de linişte totală. Alteori, ele sunt însoţite preda viermii bucurie. Întotdeauna, ele sunt însoţite de o mare manifestare a adevărului, a revelaţiei primite în inimă. Oferiţi cursanţilor dumneavoastră preda viermii Evangheliei predat cu putere; acesta este modul prin care le oferiţi experienţă spirituală.

Lăsaţi ca aceasta să vină în mod natural şi aşa cum va veni, fie că este sau nu cu vărsare de lacrimi. Dacă ceea ce spuneţi este adevărul şi îl spuneţi în forma sa pură şi cu o convingere sinceră, acei cursanţi vor simţi că le este predat spiritul adevărului şi vor recunoaşte că inspiraţia şi revelaţia le-au pătruns în inimă.

Ce tratează viermii și viermii

Acesta este modul în care clădim credinţa. Acesta este modul în care întărim mărturiile — cu puterea cuvântului lui Dumnezeu predată cu puritate şi convingere. Ascultaţi cu atenţie adevărul, daţi atenţie doctrinei şi lăsaţi Spiritul să Se manifeste în toate formele Sale multe şi diferite.

Nu abandonaţi principiile solide; predaţi cu inima pură. Apoi, Spiritul va pătrunde în mintea şi inima dumneavoastră şi în mintea şi inima fiecăruia dintre cursanţii dumneavoastră. Sunt sigur că recunoaşteţi posibilul pericol… prin care cursanţii dumneavoastră [pot] să ajungă să fie loiali faţă de dumneavoastră şi nu faţă de Evanghelie… De aceea este important ca dumneavoastră să-i invitaţi să înţeleagă singuri scripturile, nu doar să le oferiţi interpretarea şi prezentarea dumneavoastră.

De aceea preda viermii să vă invitaţi cursanţii să simtă Spiritul Domnului, nu doar să le oferiţi cugetarea dumneavoastră personală despre aceasta. De aceea, în cele din urmă, trebuie să vă invitaţi cursanţii direct la Hristos, nu doar la cineva care predă doctrinele Sale, indiferent de iscusinţa cu care o face.

Nu veţi putea fi mereu la dispoziţia acestor cursanţi Misiunea noastră preda viermii să le asigurăm acestor tineri o cunoaştere care să-i poată însoţi de-a lungul vieţii, să-i îndrepte spre Cel care îi iubeşte şi care poate să-i îndrume într-un fel în care niciunul dintre noi nu ar putea.

Vă rog să vă asiguraţi că loialitatea acestor cursanţi este faţă de scripturi, faţă de Domnul şi faţă de doctrinele Bisericii restaurate.

cheloo margineanu

Îndreptaţi-i către Dumnezeu Tatăl şi către Singurul Său Fiu Născut, Isus Hristos, precum şi către conducerea Bisericii adevărate… Daţi-le darurile care îi vor susţine când vor trebui să-şi apere crezurile. Când faceţi aceasta, întreaga Biserică este binecuvântată datorită generaţiilor viitoare.

Am fost întotdeauna impresionat de faptul că Domnul Se ocupă de noi în mod personal şi individual.

Marin Preda

În Biserică, noi facem multe lucruri în grup şi avem nevoie de organizaţii de o anumită mărime care să ne permită să administrăm bine Biserica, dar multe dintre lucrurile importante — cele mai importante lucruri — sunt făcute în mod individual.

Noi binecuvântăm copiii mici pe rând, unul câte unul, chiar dacă sunt gemeni sau tripleţi. Botezăm şi confirmăm copiii unul câte unul. Luăm din împărtăşanie, suntem rânduiţi la preoţie sau primim rânduielile în templu în mod individual — ca persoană care preda viermii o legătură cu Tatăl nostru din Cer.

Pot fi alţii lângă noi în preda viermii acestor experienţe, la fel cum sunt alţii în clasa dumneavoastră, dar atenţia cerului este concentrată asupra fiecăruia personal, asupra unei singure persoane. Acea experienţă a necesitat timp, dar a fost important ca fiecare persoană s-o aibă, ca fiecare pereche de ochi şi fiecare pereche de mâini să aibă acea mărturie personală de confirmare.

Mai târziu, Hristos i-a tratat pe copiii nefiţi în acelaşi mod. Vă va fi greu să acordaţi toată atenţia personală pe care unii cursanţi o doresc şi de care au nevoie, dar încercaţi cât de bine puteţi să vă gândiţi la ei în mod individual, să le permiteţi să simtă ceva personal şi special în legătură cu dumneavoastră, învăţătorul lor.

Rugaţi-vă să ştiţi de ce ajutor are nevoie fiecare cursant şi rămâneţi atenţi la acele îndemnuri, în momentul în care vin… Amintiţi-vă că cel mai bun mod de a preda este acela făcut în mod individual şi, deseori, are loc în afara clasei Preda viermii eforturile dumneavoastră de a preda, în mod individual, fiecărui cursant, veţi descoperi cu siguranţă că unii nu se descurcă la fel de bine ca alţii şi că unii nu vin deloc la ore. Arătaţi interes faţă de asemenea cursanţi; depuneţi efort suplimentar pentru a invita şi preda viermii ajuta oaia pierdută să se alăture turmei.

Un preţ incalculabil a fost plătit de Salvatorul nostru pentru fiecare dintre noi şi este datoria noastră să facem tot ceea ce putem pentru a-L sprijini în lucrarea Sa. Este datoria noastră să ne asigurăm ca darul ispăşirii să fie transmis fiecărui tânăr băiat sau fiecărei tinere fete de care suntem răspunzători. În situaţia dumneavoastră, acest lucru înseamnă să-i ţineţi total activi în clasele dumneavoastră.

Acordaţi o atenţie specială celor care poate întâmpină dificultăţi şi duceţi-vă, dacă este cazul, să găsiţi oaia pierdută.

om de găină de vierme

O carte poştală, o convorbire telefonică sau, dacă este posibil, o vizită personală, va avea rezultate minunate în multe situaţii. Atenţia personală acordată unei persoane tinere care tocmai începe să se rătăcească produse parazite pentru trandafiri multe preda viermii — cu adevărat, ani şi ani — de efort ulterior în încercarea noastră de a ajuta acea persoană să redevină activă în Biserică.

Faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a-i întări pe cei puternici şi de a-i ajuta pe cei rătăciţi aflaţi la această vârstă. Este foarte necesar ca noi [în calitate de învăţători] să dăm un exemplu corect, să fim sârguincioşi preda viermii atenţi în viaţa noastră, să ţinem sfântă ziua de sabat, să-i respectăm pe conducătorii preda viermii cadrul episcopiei, ţăruşului şi al Bisericii. Nimic necorespunzător, care ar putea da unui copil dreptul sau privilegiul preda viermii a face ceva rău, nu trebuie spus de noi.

În mod sigur, dacă spunem sau facem ceva rău, copiii vor urma acel exemplu. Exemplul este mult mai convingător decât predarea învăţăturilor. Cel care doreşte să-i convingă pe alţii să facă lucruri drepte trebuie să facă el însuşi ce este drept.

Este papilloma virus lingua uomo că cel care pune în practică principii bune pentru că ele sunt bune şi nu suportă el însuşi să fie influenţat de conduitele incorecte ale altora va fi răsplătit mai din abundenţă decât unul care spune şi nu face… Copiii sunt înclinaţi să imite pe cei în care se încred. Cu cât este mai mare încrederea lor, cu atât mai rapid sunt influenţaţi în bine sau în rău.

Fiecare sfânt bun respectă bunătatea adevărată oriunde este văzută şi va încerca să urmeze toate exemplele bune.

Când obţinem acel spirit şi ţinem poruncile Domnului, fiind supuşi Lui, vieţile celor pe care îi influenţăm se vor schimba şi ei vor fi motivaţi să trăiască în neprihănire. El nu doar că trebuie să aibă acea cunoaştere şi mărturie, ci trebuie preda viermii fie nerăbdător să-şi exprime credinţa cu toată convingerea înaintea celor care vin să înveţe. Când un învăţător predă aşa cum doreşte Domnul, are loc un mare miracol.

Astăzi, miracolul Bisericii nu este ilustrat de vindecările atât de numeroase, nici de faptul că schilozii vor merge, că cei orbi îşi vor recăpăta vederea, că cei surzi vor auzi sau că cei preda viermii se vor ridica. Marele miracol al Bisericii şi al împărăţiei lui Dumnezeu în zilele noastre şi în timpul nostru este ilustrat de transformarea sufletului uman. Când călătorim prin ţăruşii şi misiunile Bisericii, aceasta este ceea ce vedem — transformarea sufletului uman, pentru că cineva a predat principiile adevărului.

Aţi primit voi imaginea Lui în înfăţişarea voastră? Aţi simţit voi această măreaţă schimbare în inimile voastre? Acesta este scopul predării. Acesta este motivul pentru care noi muncim din greu, căutăm Spiritul şi ne pregătim mintea cu lucruri bune precum a poruncit Domnul, pentru ca noi să fim un instrument preda viermii mâinile Domnului în schimbarea inimii preda viermii persoane. Ţelul nostru este acela de a planta în inimile copiilor dorinţa de a fi buni, dorinţa de a fi neprihăniţi, dorinţa de a ţine poruncile Domnului, dorinţa de a umbla smeriţi înaintea Sa.

Dacă putem să fim un instrument în mâinile Domnului în înfăptuirea acestei măreţe schimbări în inimile copiilor, atunci noi am îndeplinit marele preda viermii al calităţii de învăţător.

Şi, într-adevăr, acesta este un miracol.

preda viermii

Noi nu înţelegem cum preda viermii Condylomata acuminata nederlands inimile oamenilor, dar El o face Eu vă depun mărturia mea despre puterea regeneratoare a Spiritului în vieţile membrilor Bisericii. Vă rog… să munciţi, fără încetare, în neprihănire şi sfinţenie înaintea Preda viermii pentru îndeplinirea sarcinii care v-a fost încredinţată.

Puteţi discuta unele dintre întrebările următoare din punct de vedere al predării părinţilor către copiii lor. Când v-au ajutat scripturile în viaţa dumneavoastră? Când aţi găsit în scripturi răspunsuri la întrebările dumneavoastră?

Cum putem să-i ajutăm pe alţii, inclusiv în căminele noastre, să înveţe să îndrăgească scripturile şi să beneficieze de puterea lor? Ce putem învăţa din secţiunea 2 cu privire la predarea cu ajutorul Spiritului?

ceai de curatare a sangelui fares tiberal la adulți cu giardioză

Ce experienţe aţi avut când aţi predat şi aţi învăţat cu ajutorul Spiritului? Care sunt unele dintre lucrurile pe care le puteţi face pentru a vă ajuta să predaţi cu ajutorul Spiritului?

Predarea Evangheliei

Cum poate un învăţător să ajute cursanţii să-şi clădească loialitatea faţă de scripturi şi Evanghelie, nu faţă de ei înşişi? Vezi secţiunea 3. Cum poate un învăţător să ajute cursanţii să se îndrepte spre Tatăl Ceresc şi Isus Hristos?

Informațiiimportante